obracíme stránky

Za listem list

Home / Pravidla soutěží

Pravidla soutěží

Přátelé,

vzhledem k nutnosti zpracovat osobní údaje dle pravidel GDPR, níže uvádíme podmínky námi pořádaných soutěží.

.

1) Pořadatelem facebookových a instagramových soutěží je soukromý knižní a literární blog Za listem list (dále jen pořadatel).

2) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společnostmi Facebook a Instagram a tyto společnosti za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti či podněty ohledně soutěží musí být adresovýny pořadateli, nikoliv Facebooku a Instagramu.

3) Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, starší 18 let zdržující se na území České republiky a osoby mladší 18 let , které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem. O předání cen budou účastníci informováni prostřednictvím sociálních sítí.

4) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

5) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

6) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u nichž má důvodné podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání.

7) Zadání soutěže, doba trvání a výherní ceny jsou vždy uvedeny v oznámení příslušné soutěže.

8)Pokud není v oznámení příslušné soutěže uvedeno jinak, výherce dané soutěže stanoví náhodný los.

9) Osobní údaje soutěžícího (jméno, příjmení, facebookové jméno či instagramové jméno a případná doručovací adresa či e-mail) budou zpracovány pořadatelem výhradně pro účel předání či zaslání ceny. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, resp. v případě výherců do předání ceny výhercům.

10) Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

Láskou ke knížkám

>> <<