obracíme stránky

Za listem list

Home / Knižní zajímavosti a podivnosti / Vánoční skřítci – co nadělilo nakladatelství Portál?

Vánoční skřítci – co nadělilo nakladatelství Portál?

Alena Tichá, Milena Raková – Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími

Sháníte-li knihu, která bude v dětech rozvíjet muzikální dovednosti, rytmiku a povede je k lásce k hudbě, pak je tento titul správnou volbou. V knize je uvedeno 70 písniček i s náměty, jaké činnosti je vhodné při jejich poslechu či zpívání provozovat. Hudební nástroje potřebné k vykonání doporučených činností jsou zcela běžné, najdeme je v každé domácnosti (hrnce, pokličky aj.). Kniha je vhodná při práci s dětmi od narození do osmi let, takže si s ní vyhrají jak rodiče, tak i učitelé v mateřských školách či na prvním stupni. Skvělým bonusem knížky je také přiložené CD, na němž je možné nalézt všech 70 písniček již nazpívaných, může tedy sloužit jako vhodný podklad pro práci s dětmi.

Tichá, Alena a Raková, Milena. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími: od narození do 8 let. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014. 166 s. ISBN 978-80-262-0629-3.

 

Zdeňka Braunová – Barevné pohádky a hříčky

Knížka obsahuje 16 kratších pohádek (max. 2 strany textu) zaměřených na různé barvy (např. Hnědá pohádka: Jak medvěd Bručoun hledal nevěstu apod.), tyto příběhy originálním způsobem rozvíjejí osobnost dětí a vyprávějí o věcech, které jsou pro děti zajímavé, a hlavně v nich tříbí jejich názory a postoje. Za každou pohádkou pak následuje část, v níž jsou uvedeny návazné úkoly k přečtenému textu – úkoly na porozumění, básničky a říkanky, pohybový úkol atp. Kniha má tedy rozmanité využití a je na každém, jak s předloženými nápady naloží.

Braumová, Zdeňka. Barevné pohádky a hříčky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 125 s. ISBN 978-80-262-0098-7.

 

Ladislava Horová – Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme

Kniha obsahuje říkanky, které jsou doplněné náměty na pohybové aktivity (každý verš je doplněn o popis pohybuje, který mají děti vykonat). Říkanky čerpají své náměty z každodenního života a věcí, které v něm běžně užíváme nebo potkáváme (pasta a kartáček na zuby, kytky, stůl, dveře, mrak apod.). Díky básničkám si děti mohou rozšiřovat slovní zásobu, procvičovat paměť i slovní vyjadřování. Kromě básničky obsahuje každá kapitolka i krátký příběh, dramatizaci nebo ti na melodizaci některé z básniček. Publikace je vhodná jako inspiromat zejména do mateřských školek či pro práci s menšími dětmi.

Horová, Ladislava. Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 132 stran. ISBN 978-80-262-1255-3.

 

Stanislava Reschová – Pohádkové hrátky se zvířátky

Pohádkové příběhy věnované zvířátkům děti milují bez výhrady. V osmi příbězích prožijeme dobrodružství s ježky, slonem, kohoutem či veverkou a dalšími zvířátky. Z každé pohádky vyplyne nějaké životní moudro či ponaučení, které může děti posunout v jejich uvažování. Za každým příběhem následuje soubor úkolů k textům, jenž se zaměřuje na práci se slovní zásobou, postřehem dětí, kreativitu či učení se. Pro děti na prvním stupni jako stvořené.

Reschová, Stanislava. Pohádkové hrátky se zvířátky. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 63 stran. ISBN 978-80-262-0923-2.

 

Jana Havlíčková, Ilona Eichlerová – Logopedické hádanky: Veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti

Mnoho dětí se občas potýká s problémem nesnadné výslovnosti, neschopností správně vyslovit některé skupiny hlásek. Tento nadmíru obtížný úkol jim může pomáhat překonat a napravit i soubor doplňovacích hádanek ve verších, které naprosto hravou formou pomáhají dětem zkoušet vyslovovat pro ně jinak obtížně vyslovitelné hláskové shluky. Motivace dětí je zde zcela nasnadě, neboť hravá forma, již přináší tato publikace, je povzbuzující sama o sobě, protože dětem přináší radost z práce s básničkami už jen to, že je mohou doplňovat podle smyslu a zvukomalebnosti. A každý správně vyslovený verš je pak pro ně jen velkým bonusem.

Havlíčková, Jana a Eichlerová, Ilona. Logopedické hádanky: veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 94 s. ISBN 978-80-262-0715-3.

 

Eva Horáková – Pohádkový svět

Učíte děti číst genetickou metodou? Pak zbystřete, protože prvního čtení vytvořeného tímto stylem není mnoho. Knížka obsahuje několik pohádek rozdělených podle náročnosti na čtení – pohádky s jednoslabičnými slovy, dvojslabičnými slovy, s některými trojslabičnými slovy a pro ty nejšikovnější čtenáře obsahuje i tři pohádky pouze s trojslabičnými slovy. Veškeré texty v knize jsou opravdu jednoduché, ale přitom i zábavné, takže se děti nebudou u čtení rozhodně nudit. A co tu najdou za příběhy? O duchovi, princi, drakovi, zlaté rybce, vodníkovi či pirátovi a mnohých dalších.

Horáková, Eva. Pohádkový svět. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. 69 stran. První čtení, to nic není. ISBN 978-80-262-1068-9.

 

Iva Nováková – Víš, co čteš?: Luštení s nácvikem pozorného čtení (pro začínající čtenáře)

Pracovní sešit plný dvoustránkových pracovních listů, kdy je na jedné straně vždy příběh, jejž si mají děti přečíst (nebo jim může být předčten) a na další straně pak je úkolník se zásobou aktivit vztahujících se k danému textu. Děti zde pak luští křížovku, vybarvují obrázky, něco dokreslují a hlavně se zamýšlejí nad tím, co právě přečetly. Pokud byste potřebovali najít text, který bude pro děti přístupný, který zvládnout tzv. učíst, pak se poohlédněte po tomto pracovním sešitu. V druhé části knihy jsou na všech stránkách nezávisle na sebe navazující úkoly, které učí děti vnímání textu, pochopení obsahu a práci s informacemi.

Nováková, Iva. Víš, co čteš?: luštění s nácvikem pozorného čtení. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. 63 stran. Pro začínající čtenáře. ISBN 978-80-262-1048-1.

 

Jiří Nevěčný a Alena Nevěčná – Zachraňme Černé ouško

Veskrze interaktivní kniha o velkém dobrodružství dvou sourozenců, kteří se vydávají na cestu do vesmíru, aby zachránili svého pejska Černé ouško. Knížka je určená dětem od 5 do 7 let. Jedná se v podstatě o soubor pracovních listů, díky nimž děti tříbí prostorové vnímání, orientaci, postřeh a také cvičí jemnou motoriku a učí se základům počítání. K úkolům je občas přidán jako bonus i kousek příběhu o Šárce a Lukášovi, proto je knihu možné využívat po delší časový úsek, kdy děti budou postupně plnit jednotlivé úkoly, až se dostanou úspěšně i s hlavními hrdiny do svého cíle.

Nevěčný, Jiří a Nevěčná, Alena. Zachraňme Černé ouško. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 63 s. ISBN 978-80-7367-522-6.

 

Irena Klimková – Kdo tady má tykadla?

Pracovní sešit, který mohou využívat rodiče a učitelé či speciální pedagogové při práci s dětmi, jimž dělá problémy vyslovování hlásek T, D, N a L. Jedná se o soubor vět s obrázky, které slouží k upevňování výslovnosti zmíněných hlásek. Sešit staví na principu jednoduchosti, ale efektivnosti, kdy postupným ztěžováním náročnosti na výslovnost dítě získává lepší vyslovovací schopnosti. Učí se nejprve slova, kde je problematická hláska samostatně, později ve shlucích nebo se problematické hlásky v daném slově střídají. Jako odměnu si pak děti mohou správně vyslovené obrázky třeba vybarvit.

Klimková, Irena. Kdo tady má tykadla?: soubor vět s obrázky k nacvičování a upevňování výslovnosti hlásek T, D, N, L. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 62 stran. ISBN 978-80-262-1096-2.

 

Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková – Logopedické pohádky: Příběhy k procvičování výslovnosti

Knížka plná kratičkých pohádek, v nichž je zakomponováno mnoho slov, jež dětem dělá problém je vyslovit díky obsaženým hláskám nebo jejich postavení. Nácvik v knize začíná na naučení se výslovnosti hlásky v krátké říkance, jestliže ji dítě zvládne, je možné se přesunout ke složitějším celkům, příběhům. V knize je několik možností práce – buď čtení textu (společné či samostatné hlasité čtení), předčítání s opakováním, případně vyprávění příběhu podle krásných návodných ilustrací, jež tvoří nedílnou a hlavně skvělou součást celé publikace. Problematické hlásky jsou v texech vždy vyznačeny tučně, takže pro dítě i dospělého je snadné odhalit, kde při čtení může nastat problém.

Eichlerová, Ilona a Havlíčková, Jana. Logopedické pohádky: příběhy k procvičování výslovnosti. Vydání druhé. Praha: Portál, 2016. 175 stran. ISBN 978-80-262-1151-8.

 

Zuzana Pospíšilová – Máš nadání na hádání

Knížka je zaměřená na hádanky podané básničkovou formou, s nimiž je možné pracovat samostatně (využít jen některé z nich při vybraném tématu) nebo jako s pásmem procvičujícím určitou dovednost (práci s homonymy, přesmyčkami apod.). Každá básnička slouží jako hádanka, k některým je pak přidaný ještě drobný úkol navíc, aby si děti ujasnily slova, jež se v dané říkance vyskytla. Děti rády hledají a hádají skryté významy slov, rády rozumují nad jejich významem, toto je knížka určená právě k tomu, aby tento svůj zájem uspokojily.

Pospíšilová, Zuzana. Máš nadání na hádání. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. 118 s. ISBN 978-80-262-0736-8.

 

Eva Horáková – V ZOO není žádná nuda

Krátké pohádky o malém Hugovi, synovi zvěrolékaře v zoologické zahradě, prožívá uprostřed exotického prostředí ZOO nejedno dobrodružství s místními zvířátky, které mu vyprávějí příběhy ze života svých příbuzných. Jazykově knížka odpovídá úrovni prvního čtení, je tedy vhodná pro začínající čtenáře, ale i pro menší děti, které nezvládají dlouhé pohádky. V příbězích se spolu s Hugem dozvědí např. o tom, proč mají surikaty tak zvláštní jméno, kdo nebo co jsou to okapi a jak se to stalo, že páv přišel o oka! O zábavu tedy rozhodně nebude nouze.

Horáková, Eva. V zoo není žádná nuda. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 62 stran. První čtení, to nic není. ISBN 978-80-262-1039-9.

No votes yet.
Please wait...

Láskou ke knížkám

>> <<